Canlı Yayın
Yogaya Başla-3
Nesteren Akçay
Hatha Yoga

Bu videoyu uygulayarak ne öğreneceksin?

-Ayaktaki duruşların temel prensiplerine aşinalık kazanmak

Virabhadrasana (Savaşçı), Lunge (Hamle), Trikonasana (Üçgen) duruşları

-Ayaktaki duruşlar için sağlam bir yere basma hissi almayı öğrenme, köklenme deneyimi

-Geniş bacaklı ve hizalı bir şekilde mat boyunca açılarak (Prasarita Padattonasana duruşu)

Virabhadrasana II (Savaşçı 2) pozisyonu için hazırlık yapma, bacakları, kalçaları ve omurgayı hazırlarken hizalanmayı öğrenme, diz kapağı-ayak bileği hizasını öğrenme

-Vücudun iki tarafı için de aynı duruşları yaparak iki tarafta dengeyi sağlamak

-Kalçaların dengesini koruyarak Virabhadrasana II duruşu için iki bacağa da eşit ağırlık verme