Öne eğilmeler
Deniz Bağan
Vinyasa

Öne eğilmelere odaklanan bu seri ile öne eğilme pratiğinin faydalarının tüm bedende nerede ve nasıl hissedeceğinize dair detaylı bilgiye ulaşacak ve pratiğinizi derinleştirmenin yollarını farkedeceksiniz.

Bu pratik 75 dakikadir.