Pigeon Prep - Güvercin Duruşu
Şeli Çiprut
Duruşlar

Bu duruşun yin çalışmalarındaki uygulaması