Virabhadrasana I - Savaşçı I - Warrior I
Ömer Ozan Erdoğan
Duruşlar