Yavaşla ve Kendine Yaklaş
Şeli Çiprut
Yin

Tüm bedene dokunan bu yin pratiğinde kendine yaklaşma teması üzerine odaklandığımız, öne katlanmalar ile başlayan bir çalışma