Uzmanlar

Gülnihal 
Özdener

Yoga ile 2009’da tanıştım. İki temel uzmanlık programına katıldıktan sonra, 500 ve 800 saatlik ileri seviye uzmanlıklarımı New York'taki Dharma Yoga Center’da, ‘Life of a Yogi’ programlarıyla, Guruji Sri Dharma Mittra’nın yanında tamamladım. Katıldığım ilk Dharma Yoga dersini veren sevgili hocam Mark Kan, 500 saat sırasında ilk mentorum oldu. New York'u her ziyaretimde ikinci mentorum Yoshio Hama'nın derslerini ihmal etmedim. Dharmaji'nin verdiği her ders âb-ı hayat gibi geldiği için onları da asla kaçırmadım. Bu süreçte kendisinin yerine Center'da dersler verme şansım oldu; minnettarım. Manevi mentorum Yiannis Andritsos'un Istanbul'daki ve yurtdışındaki çalışmalarına 2014'ten beri katılıyorum. Sık sık Sri Dharma'yı ziyarete giderek bilgimi artırmaya ve deneyimlerimi ilerletmeye devam ediyorum. 

Yıllar içerisinde Dharma Yoga ekolü dışında birçok kıymetli uzmanın yoğun programlarına ve atölye çalışmalarına katıldım; kendilerinden edindiğim kıymetli bilgileri özellikle bire bir seanslarımda ve sunduğum atölye çalışmalarında harmanlayarak paylaşıyorum. 

Şimdilik Türkiye'deki tek Dharma Yoga Center 500 ve 800 saat sertifikalı uzman olarak, haftanın birkaç günü YogaŞala Bağdat Caddesi'nde seanslar veriyorum. Dharma Yoga'nın en kapsamlı uygulamalarını 2-3 saatlik Sadhana'lar ile paylaştığım çalışmalara İstanbul'daki çeşitli merkezlerde katılabilirsiniz. 

Yoga kadim ve köklü bir bilim; uygulamanın ilk basamağı ahimsa ve nihai amacı 'birlik', asanalar da birliğe giden yolda sadece birer araç. Asanalardan faydalanırken nihai amacı aklımızdan çıkarmamalıyız. En azından Dharma Yoga videolarını çalışırken mutlaka maneviyatınız için bir niyetiniz olsun ve bu niyeti çalışmanız boyunca hatırlayın. 

'Daima açık olun.' www.gulnihalozdener.com 

Stil Seçiniz
Fayda Seçiniz
Seviye Seçiniz
Süre Seçiniz
On The Go Videoları Göster